Toate cuvintele care se sfârșesc cu literele tate; cuvinte cu ultimele literele tate; cuvinte ce se termină în tate
Încep cu Se termină cu Conțin Anagrame Definiții
Caută cuvinte în funcție de literele lor
Găsește cuvinte care:

Toate Cuvintele Substantive Verbe Adjective Pronume

Cuvinte care se termină cu tate

5 litere

etate state

6 litere

cetate citate cotate cutate datate dotate fătate notate pătate ratate rotate votate șutate

7 litere

agitate arătate azotate cantate captate cartate certate costate curtate cântate căutate editate epatate evitate ezitate fentate flotate fretate iertate iritate lactate lestate liftate montate noutate peltate pictate pietate pontate postate purtate răutate sistate sortate săltate tactate tentate testate tratate unitate uzitate vietate zeitate înotate țintate

8 litere

achitate acontate acostate acuitate adaptate adnotate adăstate afectate afretate aieptate alertate alintate alăptate ambetate amputate anuitate aportate apostate apretate arestate asaltate asistate asortate atentate atestate avântate balotate bizotate bonitate bunătate calitate capitate caritate cavitate cecitate comitate comutate constate cooptate copitate cotitate crestate cruntate căputate căpătate debitate decatate denotate deputate derutate devotate digitate dilatate dreptate duritate echitate edentate entitate exaltate excitate exortate faultate fațetate filetate fixitate golătate greutate habitate imputate incitate invitate jumătate laxitate lașitate legitate licitate limitate lopătate manitate matitate meditate meritate moletate molătate mutitate măritate nepătate neuitate nuditate nulitate ospătate paritate pilotate plantate prestate prostate punctate puritate rabatate rabotate raritate rebutate recitate redatate refutate relatate reostate repetate reputate sabotate sagitate scrutate scurtate sicitate somitate sănătate sărutate tapotate tractate treptate umectate vanitate veritate vizitate vomitate văietate zvântate zăuitate îmbătate încetate însetate șamotate

9 litere

abilitate aciditate aerostate afinitate afruntate amenitate anchetate anxietate argintate arhaitate ariditate ascultate asfaltate aviditate așteptate balastate boicotate brevetate calfatate cantitate castitate celostate cementate cercetate cimentate claritate cobaltate colectate colmatate comentate computate conectate copertate corectate creditate criostate croșetate cruditate culbutate cumpătate curentate decantate decoltate decontate decretate defectate degustate dejectate delectate delestate demixtate demnitate demontate densitate depistate depontate deportate depărtate desantate desfătate desistate despotate detectate detestate devastate dezbătate deșertate discutate disputate dualitate ebrietate edilitate egalitate epicitate ereditate escortate exceptate excretate executate facultate falsitate fatuitate fermitate foiletate fosfatate garantate gravitate hidratate ilaritate ilicitate ilimitate impestate impietate importate imunitate inanitate infectate injectate insultate intentate inuzitate lealitate libertate machetate maiestate marcotate matostate mochetate molestate naivitate neiertate neuzitate obezitate obiectate opacitate oralitate orientate patentate percutate permutate pichetate pirostate plinătate pluritate pregetate probitate pubertate raportate realitate receptate recoltate recrutate redactate reeditate regretate remontate reportate repurtate retratate revoltate rezultate sațietate sculptate scăpătate selectate sfruntate societate suavitate sulfatate sulfitate suportate surditate suscitate tabletate talentate tricotate trinitate umanitate umiditate unicitate urgentate utilitate ușurătate vacuitate varietate vastitate veleitate vetustate viduitate voluptate înaintate încântate îngustate înnoptate

10 litere

aclimatate acreditate activitate algiditate alteritate anemostate antedatate asiduitate asperitate atrocitate augmentate auscultate autoritate banalitate binaritate brichetate caducitate calamitate calozitate capacitate chiuretate climostate cnocautate colportate comicitate comoditate completate comportate compostate comunitate concertate conexitate conicitate constatate creozotate cupiditate debilitate decapitate decapotate decoletate decriptate deplantate depozitate depunctate detractate dezgustate dezvoltate deșteptate diamantate difractate dinamitate divinitate docilitate elicostate enormitate escamotate eternitate etichetate etnicitate exactitate exercitate exiguitate exploatate facilitate fatalitate felicitate felinitate feminitate fermentate ferocitate fetiditate fidelitate finalitate fluiditate frământate frățietate fugacitate fugozitate futilitate gelivitate gibozitate gratuitate heliostate higrostate homeostate idealitate identitate imensitate imparitate implantate impozitate impunitate impuritate incrustate inechitate infinitate inicvitate inocuitate insanitate inspectate intimitate irealitate labilitate latinitate legalitate lejeritate letalitate lividitate localitate loialitate luciditate majoritate maltratate masivitate maturitate minoritate mobilitate modalitate modicitate molalitate molaritate moralitate mormântate motilitate mucozitate natalitate nazalitate neatestate necesitate necugetate nedreptate nelimitate neîncetate nobilitate

Cuvinte aleatoare:

ansamblu gâzuță găunos intimidabil ischemie microcit plastografie supertanc supranaturalism tonifica
0.002s